KOMMUNEPLAN 2019

Her kommer informasjon om revisjonen av Kommuneplanen som avsluttes i 2019

Kommuneplanen er viktig fordi den legger føringer på hva du kan gjøre på egen tomt.

Planen skulle vedtas i 2017, men er svært forsinket. Nå arbeides det med å haste gjennom planen og administrasjonen anbefaler ingen endringer.

Østre Toten FrP har kommet med 41 endringsforslag som ble nedstemt ettersom vi mener planen er for restriktiv og vil begrense sterkt hva man kan gjøre på egen tomt. 

Østre Toten FrP stemte mot denne planen da planen ble for restriktiv og det ikke ble flertall for våre endringer. Kommuneplanen er noe vi skal ha omkamp om i neste periode!

HØRINGSUTTALELSE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Skrevet av Tor Gaute Lien
Sendt mars 2016

HØRINGSUTTALELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL
1. GANGS HØRING

Skrevet av Tor Gaute Lien
Anbefalt lesestoff!

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2. GANGS HØRING - UTKAST FREMMET I FORMANNSKAPET

Skrevet av Tor Gaute Lien
Dette utløste nytt Formannskapsmøte i januar 2019 hvor H, SP og FrP fant ting vi var enige om og begynte da en felles prosess på borgerlig side.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2. GANGS HØRING - DEL 1

Skrevet av Tor Gaute Lien
Her er det FrP står alene om
Sendt inn 17. mars 2019

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2. GANGS HØRING - DEL 2

Her er det FrP har blitt enige med de andre politikerne om (unntatt AP, Venstre og MdG)
Sendt inn 17. mars 2019

© Copyright 2021 Østre Toten FrP

Made with ‌

HTML Code Creator