HØRINGSUTTALELSER

Her legges alle høringsuttalelser fra Østre Toten FrP fra 2015

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Skrevet av Tor Gaute Lien
Sendt mars 2016

STRATEGISK PLAN FOR BREDBÅNDSUTBYGGING

Skrevet av Tor Gaute Lien
Sendt 27. oktober 2016

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
1. GANGS HØRING

Skrevet av Tor Gaute Lien
Anbefalt lesestoff!

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2. GANGS HØRING - UTKAST FREMMET I FORMANNSKAPET

Skrevet av Tor Gaute Lien
Dette utløste nytt Formannskapsmøte i januar 2019 hvor H, SP og FrP fant ting vi var enige om og begynte da en felles prosess på borgerlig side.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2. GANGS HØRING - DEL 1

Skrevet av Tor Gaute Lien
Her er det FrP står alene om
Sendt inn 17. mars 2019

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2. GANGS HØRING - DEL 2

Her er det FrP har blitt enige med de andre politikerne om (unntatt AP, Venstre og MdG)
Sendt inn 17. mars 2019

KOMMUNEPLAN FOR LENA 1. GANGS HØRING

FrP fikk inn så å si alle endringsforslagene våre 18. desember 2019, men sendte denne allikevel
Sendt inn vår 2020

© Copyright 2021 Østre Toten FrP

Created with ‌

Landing Page Builder